top of page
JIRAYU KOO X 重庆国际金融中心母亲节

用户:重庆国际金融中心        地点:重庆        年份:2019        艺术家:Jirayu Koo

重庆国际金融中心与泰国艺术家Jirayu Koo合作,发起了“丝”意潮玩活动。重庆国际金融中心VIP客户应邀参加Jirayu Koo限定丝巾设计时装展,并习得与潮流时尚品牌混搭的造型秘笈。

bottom of page